Kotoutumiskoulutukset – immigration training

Kevään 2023 alakohtaiset kotouttamiskoulutukset

Kotoutumiskoulutukset kaupan ala

Kevään 2023 kurssit löytyvät TE-toimiston sivuilta.
Tutustu esitteisiin:

Puhdistusala kevät 2023

Metalliala kevät 2023

Ravintola-ala kevät 2023

Kaupan ala kevät 2023

Kaikki kevään 2023 ammatilliset

Turun TAITO-koulutus on Turun suurin kotoutumiskouluttaja kaudella 2021-25. Perusvaiheen kotoutumiskoulutukseemme osallistuu vuosittain 200-300 maahanmuuttajaa. Koulutuksia alkaa ympäri vuoden. Vain heinäkuussa pidämme lomaa. Vastaavasti opiskelijoidemme työelämäjakson sijoittuvat eri aikoihin ympäri vuoden.

Kotoutumiskoulutusten pääpaino on suomen kielen opinnoissa. Toinen merkittävä aihealue on yhteiskunta- ja työelämätietous. Koulutuksissa noudatetaan Opetushallituksen määräämiä opetussuunnitelman perusteita.
Perusvaiheen koulutus käsittää moduulit 1-3. Kesto on 150 työpäivää (nopeat ryhmät, esim. akateemisen taustan opiskelijoille), 180 työpäivää (perustason opiskelijat) tai 210 työpäivää (hitaat ryhmät). Työharjoittelu kuuluu jokaiseen koulutukseen.

Kotoutumiskoulutukset ovat työvoimakoulutuksia. Niihin hakeudutaan TE-toimiston kautta.  Lue lisää TE-toimiston sivuilta maahanmuuttajien kotoutumispalveluista.

Turun Taito-koulutus järjestää kursseja, joissa opiskellaan suomen kielen lisäksi eri ammatinaloja kuten ravintola, metalli, kauppa ja uusimpana autonvalmistus. Näihin haetaan TE-toimiston kautta ja ne löytyvät tästä linkistä.

Turun TAITO-koulutus has immigration training through the year. The courses start in every few months. Only in July we are closed. We have around 200-300 participants in a year.  

The main issue in immigration training is Finnish language. The other main subject is Finnish society ja labor market information. We follow the national curriculum by Opetushallitus. The training includes modules 1-3. They remain from 150 days (fast groups, for example students with academic background), 180 days (basic level) to 210 days (slow groups).

These immigration trainings are for the unemployd. Students are chosen by TE-toimisto.  Link to the integration services for immigrants.